Vyznání víry

Jsme přesvědčení, že záleží na tom, čemu věříme. Písmo ostatně svědčí, že naše víra ohledně osoby a díla Ježíše Krista je doslova otázkou života a smrti. V následujících řádcích naleznete v základních bodech formulované vyznání, čemu z Božího slova věříme.