O nás

Jsme společenství sborů, které sdílejí stejný pohled na Písmo i na to, co podle něj je Církev a jak by měla vypadat a fungovat. Jsme společenství křesťanů, které navzdory vzdálenosti a místního kontextu sjednocuje víra v Ježíše Krista, důraz na důležitost biblického učení a evangelikální teologie.